in Գիտություն, Կրթական, Կրթություն 2.0, Հայոց Լեզու

TED-ի դասախոսությունները հայերեն լեզվով

Փաստորեն TED-ի դասախոսությունների մի մասը հասանելի է նաև հայերեն լեզվով, դե սուբտիտրերի տեսքով: Հիմա կա 175 դասախոսության: Ամբողջ ցանկը կարելի է տեսնել անցնելով այս հղումով

http://www.ted.com/translate/languages/hy