in Խառը

Բլոգում մեկնաբանելու մասին

Բլոգում կա երկու տարբեր տիպի մեկնաբանության հնարավորություն։ Առաջինը հենց բլոգի մեկնաբանության համակարգն է, երկրորդը՝ ֆեյսբուքի մեկնաբանության համակարգը։

Ես ուրախ կլինեմ, եթե հնարավորության դեպքում մեկնաբանությունները գրվեք բլոգի մեկնաբանության համակարգի միջոցով, որովհետև այս համակարգով գրված մեկնաբանությունները բլոգի անբաժանելի ու օրգանական մասն են ի տարբերություն ֆեյսբուքի մեկնաբանության համակարգի, որը օտար մարմին է բլոգի համար, որը սակայն կարող է և օգտակար լինել ինչպես նաև հարմար։

  1. ես էլ նոր մտածում էի ոնց մեկնաբանեմ ու երկար բարակ չլրացնելու համար ֆեյսբուքով գրեցի։ ալարկոտությունը բլոգի համար մեկ թշնամին ա

  2. դե ոչինչ , ընտրության հնարավորություն ես տվել եմ, մնացածը ամեն մարդ ինքը կորոշի թե իրեն որ տարբերակն է ավելի հարմար 🙂

Comments are closed.