in Խառը

Երեվանի երթեվեկությունը հսկող տեսախցիկները

Վերջերս Երևանում ավոճանապարհային հսկողության ուժեղացման համար տեսախցիկներ են տեղադրել, քարտեզը հայտնաբերվեց, ահա, նայեք եթե կհետաքրքրի, տեղ-տեղ ոնցվոր ծուռտիկ-մուռտիկ են դրած նշիչները։ Բայց դե լավա, որ կա, գոնե խելք են արել սարքել են, որ մարդիկ իմանան թե որտեղ ինչ կա դրած ու հանկարծ մատը քիթը չխոթեն կամ էլ քամակնը չքորեն ու կամերան նկարի ու աշխարով մեկ խայտառակ լինեն ։) Ես մտածում եմ, որ սա կօգնի երթևեկության բարելավմանը, բայց մի սենց բան են ասում, որ լաք են փչում մեքենաների համարների վրա, թե ինչ են անում ու համարները չի գրանցվում, չի իդենտիֆիկացվում։ Բան գիտե՞ք դրա մասին

View Yerevan Street Cameras in a larger map