in Գիտություն, Ծաղկաքաղ (կոնսպեկտենր և մեջբերումներ)

պատահականություն պատահականությանց …

Увидев в телескоп Сатурн с неясными придатками, Галилей решил, что открыл спутники Сатурна. В то время существовала мода публиковать шифровки об открытиях, а когда они подтверждались, предоставлять публике расшифровку и тем самым подтверждать своё первенство. Галилей опубликовал анаграмму: «Smaismrmielmepoetaleumibuvnenugttaviras». Позже он расшифровал это на латыни: «Altissimum planetam tergeminum observavi» («Высочайшую планету тройную наблюдал»), хотя через время выяснилось, что эти «спутники» являются кольцами Сатурна. Другой астроном Иоганн Кеплер попытался расшифровать анаграмму, и у него получилось: «Salve, umbistineum geminatum Martia proles» («Привет вам, близнецы, Марса порождение»). Кеплер решил, что Галилей открыл два спутника Марса. Хотя эта расшифровка была неверна, гипотеза оказалась правильной, а подтвердилась спустя 250 лет.

լույսաղբյուր(Музей фактов)
իմիջայլոց շատ հետաքրքիր ինֆորմացիայի աղբյուր ա, շատ փաստեր կան կյանքի տարբեր ոլորտներից, ես դրանց ֆիդը անընդհատ կարդում եմ: Օրը միջին հաշվով 1-2 այսպիսի կարճ փաստի պատմություն էն դնում …