in Լուսանկարչական մտքեր, Խառը

Բանկերի ու վանքերի մասին

Մեկը: Դու ո՞ր բանկում ես աշխատել մինչև այստեղ գալդ

Մեկ ուրիշը:  Ես բանկում չէմ աշխատել , այլ՝ վանքում

Երրորդը:  Որքան բանկերից հեռու, այդքան Աստծոն մոտիկ

 

Շատ նման էր այս պատմությանը

Если фотографируешь для Бога, трудно перестроиться, чтобы фотографировать для Вога.
Петр Ловыгин