in Ծրագրեր, ՏՏ

Սա օրիգինալ հոդված չի , ընդամենը հաջորդականություն է այն լավ նյութերի, որոնք իրար հետևից ուսումնասիրելով կարելի է հասկանալ թե ինչ են git-ն ու github-ը և թե ինչպես դրանք օգտագործել։

Նախնական

  1. Սա կարդա http://sketchapp.me/git-dlya-novichkov-i-dizajnerov-interfejsov/
  2. Հետո սա նայիր https://www.youtube.com/playlist?list=PLY4rE9dstrJyTdVJpv7FibSaXB4BHPInb

“Արա և սովորիր” դասընթացներ

  1. Նախ սա կատարիր https://try.github.io/levels/1/challenges/1
  2. Հետո այս մեկը արա http://rogerdudler.github.io/git-guide/

Cheat sheet

  1.  https://www.git-tower.com/blog/git-cheat-sheet/
  2. https://habrahabr.ru/company/mailru/blog/267595/

Խորանալու համար

  1. https://git-scm.com/book/ru/v1/

 

Բոնուս , git-ի հայերեն ձեռնարկ

https://mysterious-atoll-73270.herokuapp.com/

Դբա Լավը ։)