Մեկնաբանիր

Comment

Webmentions

  • js-turtle ը կրթական նպատակներով օգտագործելու մասին — Ռադիո Ագռավաքար

    […] մոտեցումները անցյալում մի քանի անգամ արել եմ p5 գրադարանի օգնությամբ , այս եղանակը վատը չի, սակայն «կրիան» սովորական լեզու […]

  • Արեգնազան կրթահամալիր, p5.js գրադարան, արդյունքներից մեկը – Ռադիո Ագռավաքար

    […] Ծրագրավորման ուսուցում p5.js գրադարանի օգնությամբ […]