in Խնդրագիրք / Կրիա

Գունավոր «խատուտիկ»

«Խատուտիկ» ծրագիրը ձևափոխիր այնպես, որ խատուտիկի գույնը ներմուծի օգտատերը։ Հնարավոր տարբերակները տես աղյուսակում։ Եթե օգտատերը ներմուծել է այլ գույնի անուն, պետք է ցուցադրել հաղորդագրություն այդ մասին, և խատուտիկը գծել սև գույնով։

Անուն RGB
INDIANRED 205, 92, 92
DARKRED 139, 0, 0
DEEPPINK 255, 20, 147
CORAL 255, 127, 80
ORANGE 255, 165, 0
GOLD 255, 215, 0
KHAKI 240, 230, 140