in Խնդրագիրք / Կրիա

Կարմիր պայթյուն

Գրիր ծրագիր, որը կգծի նմանատիպ պատկեր։

Գծերի երկարությունները և հաստությունները պատահական թվեր են, իսկ գույները ՝ կարմիրի պատահական երանգներ։