Քոլյան

This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Քոլյան. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.

Given Name Birth Death Partner Parents
[I0079]       Քոլյան, Սերգեյ Ասատրյան, Կարինե
[I0080]       Քոլյան, Սերգեյ Ասատրյան, Կարինե
??? [I0012]       Քոլյան, Սենեք
Ալբերտ [I0062]       Քոլյան, Սաքո
Անուլ ???? [I0073]       Քոլյան, Վարդան Զուռնաչյան, Մարո
Առաքել [I0000]  
Արամ [I0006]     Քլոյան, Նուեմզար [I0069] Քոլյան, Ղազարոս
Արամ [I0046]     Քոլյան, Արթուր , Շողիկ
Արթուր [I0045]   , Շողիկ [I0103] Քոլյան, Ժորա , Թամար
Արուս [I0092]     Քոլյան, Ժորա , Թամար
Արտավազդ [I0058]       Քոլյան, Գևորգ
Բագրատ [I0060]   Քոլյան, Կոստան
Գայանե [I0068] 1964     Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) Գալստյան, Լեյլի
Գարիկ [I0009]     Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) Գալստյան, Լեյլի
Գարուշ [I0056]       Քոլյան, Գևորգ
Գևորգ [I0053]     Քոլյան, Ղազարոսի եղբայրը, անունը անհայտ է
Գոհար [I0067] about 1962     Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) Գալստյան, Լեյլի
Դոնար [I0066] about 1958     Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) Գալստյան, Լեյլի
Զանգեզուր [I0047]     Քոլյան, Սերոժ , Սուսան
Ժորա [I0021] about 1934 2003 , Թամար [I0089] Քոլյան, Արամ Քլոյան, Նուեմզար
Լամարա [I0085]       Քոլյան, Մնացական (Ցական) , Հասմիկ
Լուկա [I0050]       Քոլյան, Սեյրան , Սիլվա
Խաչատուր (Խաչիկ) [I0007] about 1932   Գալստյան, Լեյլի [I0065] Քոլյան, Սարգիս
Խաչատուր (Վարպետ) [I0004]       Քոլյան, Ղազարոս
Կիրիլ [I0044]       Քոլյան, Վալոդյա , Լյուդմիլա
Կոստան [I0054]     Քոլյան, Ղազարոսի եղբայրը, անունը անհայտ է
Ղազարոս [I0001]   Քոլյան, Առաքել
Ղազարոսի եղբայրը, անունը անհայտ է [I0003]   Քոլյան, Առաքել
Մարինե [I0091]       Քոլյան, Ժորա , Թամար
Մկրտիչ [I0014]     Մարաբյան, Չինո [I0076] Քոլյան, Սենեք
Մյասնիկ [I0057]       Քոլյան, Գևորգ
Մնացական (Ցական) [I0019] 1928 1913 , Հասմիկ [I0083] Քոլյան, Արամ Քլոյան, Նուեմզար
Յուրիկ [I0016]     Քոլյան, Մկրտիչ Մարաբյան, Չինո
Նաիրի [I0042]       Քոլյան, Ռուբիկ Մազմանյան, Լամարա
Նաիրի [I0018]       Քոլյան, Յուրիկ
Նիկա [I0051]       Քոլյան, Սեյրան , Սիլվա
Նորիկ [I0015]       Քոլյան, Մկրտիչ Մարաբյան, Չինո
Նունե [I0093]       Քոլյան, Ժորա , Թամար
Պետյա [I0063]        
Պոնտո (ած․) [I0043]       Քոլյան, Ռուբիկ Մազմանյան, Լամարա
Ռուբիկ [I0040]     Մազմանյան, Լամարա [I0087] Քոլյան, Մնացական (Ցական) , Հասմիկ
Սաաբա [I0052]       Քոլյան, Սերոժ
Սամվել [I0010]       Քոլյան, Վարդան Զուռնաչյան, Մարո
Սամվել [I0064]        
Սարգիս [I0005]     Քոլյան, Ղազարոս
Սարիբեկ [I0020] 1932 2002 Կոլյան, Սառռա [I0023] Քոլյան, Արամ Քլոյան, Նուեմզար
Սաքո [I0055]     Քոլյան, Ղազարոսի եղբայրը, անունը անհայտ է
Սեյրան [I0048]     , Սիլվա [I0105] Քոլյան, Սերոժ , Սուսան
Սենեք [I0002]     Քոլյան, Ղազարոս
Սերգեյ [I0059]       Քոլյան, Կոստան
Սերգեյ [I0017]     Ասատրյան, Կարինե [I0078] Քոլյան, Մկրտիչ Մարաբյան, Չինո
Սերոժ [I0049]     Քոլյան, Սերոժ , Սուսան
Սերոժ [I0022] 1938     Քոլյան, Արամ Քլոյան, Նուեմզար
Սերոժ [I0013] about 1938   , Սուսան [I0104] Քոլյան, Սենեք
Սոնա [I0072]       Քոլյան, Սարգիս
Սոնա ??? [I0077]       Քոլյան, Մկրտիչ Մարաբյան, Չինո
Վալյա (Վալիկ) [I0090]       Քոլյան, Ժորա , Թամար
Վալոդյա [I0041]     , Լյուդմիլա [I0088] Քոլյան, Մնացական (Ցական) , Հասմիկ
Վանիկ [I0061]       Քոլյան, Սաքո
Վարդան [I0008]     Զուռնաչյան, Մարո [I0074] Քոլյան, Խաչատուր (Խաչիկ) Գալստյան, Լեյլի
Վլադիկ [I0011]       Քոլյան, Գարիկ
Ցիալա [I0084]       Քոլյան, Մնացական (Ցական) , Հասմիկ