Նախաբան

Այստեղ տեղադրված տոհմագիտական հետազոտությունները իրականացրել եմ ես՝ Արտակ Կոլյանը (hanuman) : Տեղեկությունները ցավոք թերի են, որոշ դեպքերում կարող են նաև ոչ ճշգրիտ լինել։ Սակայն այս կայքը ստեղծվել է հենց այն նպատակով, որ աշխարհով մեկ ցրված Քոլյան֊Կոլյանները կարողանան մասնակցել տեղեկությունների հավաքագրմանը և ճշգրտմանը։


Եթե դուք կապ ունեք Քոլյան֊Կոլյան տոհմի հետ ապա խնդրանքս է՝ գտեք այս ցուցակներում ձեր ծանոթ մարդկանց և ստուգեք տվյալները։

Հիմնական հարցեր

Այս պահին ինձ համար ամենակարևոր հարցերն են՝

Հավելումներ կամ/և ճշտումներ

Հավելումներ կամ ճշտումներ անելու համար կարող եք գտնել ինձ `

This page contains an index of all the surnames in the database. Selecting a link will lead to a list of individuals in the database with this same surname.

Letter Surname Number of People
  <absent> 7
Ա Ալավերդյան 1
  Ասատրյան 1
Գ Գալստյան 1
Զ Զուռնաչյան 1
Թ Թերջանյան 7
Կ Կոլյան 13
  Կուբոյան 1
Ղ Ղուկասյան 3
Մ Մազմանյան 1
  Մարաբյան 1
  Մեսրոպյան 3
Պ Պետրոսյան 1
Տ Տերբալյան 1
Ք Քլոյան 1
  Քոլյան 62
  Քոչարյան 1