Բժիշկ Հաուս

Բժշկությունը հեքիմություն չի, ու դիագնոզ դնելը շատ դժվար բան է իրականում, որովհետև պահանջում է լուրջ հետազոտություն, ու ըստ ֆիլմի նույնիսկ ուժեղ բժիշկները շատ ջանք պիտի թափեն ճշգրիտ դիագնոզ դնելու համար: Մի պարզ պատճառուվ օրգանիզմը բազմաթիվ (անվե՞րջ) փոփոխականներով ոչ գծային հավասարումների համակարգ է: Իսկ այսպիսի համակարգերը ոչ բոլորը ունեն ընդհանուր լուծում:
Էլ ի՞նչ ասենք թույլիկ բժիշկների մասին: