1. dzecc:) isk iranq inchi dex en? huys unem nerveri chen))) Vortex kareli a lsel?

  2. Թե դեմ չեք, մենք այս լուսանկարները կօգտագործենք մեր ֆեյսբուքյան էջում 🙂 Շնորհակալություն լավ ֆոտոների համար

  3. Ոչ դեմ չէմ, իհարկե կարող էք օգտագործել 🙂

Comments are closed.