in Խնդրագիրք / Javascript

Աշխատանք փոփոխականների հետ

Սահմանել  չորս փոփոխական։ Երկուսը թվային տիպի, երկուսը տեքստային։ Փոփոխականներին վերագրել ցանկացած արժեքներ։

արտածել document.write-ի օգնությամբ

 1. թվային փոփոխականների գումարը
 2. տեքստային փոփոխականներից կազմված միասնական տեքստ
 3. տեքստային փոփոխականներից կազմված միասնական տեքստ և վերջում թվային փոփախականների գումարը
 4. թվային առաջին փոփոխականին +1
 5.  թվային փոփոխականների տարբերությունը
 6. թվային փոփոխականների բաժանման մնացորդը
 7. թվային փոփոխականների անհավասարության ստուգման արդյունքը
 8. թվային փոփոխականների հավասարության ստուգման արդյունքը
 9. տեքստային փոփոխականների անհավասարության ստուգման արդյունքը
 10. տեքստային և թվային փոփոխականի հավասարության ստուգման արդյունքը
 11. առաջին թվային փոփոխականի տիպը
 12. առաջին տեքստային փոփոխականի տիպը
 1. 1. Աշխատանք փոփոխականների հետ
 2. 2. ծանոթություն prompt հրամանին
 3. 3. Պայմանի օպերատորներով
 4. 4. Քառակուսի հավասարում
 5. 5. Բնական թվեր
 6. 6. Բնական զույգ թվեր
 7. 7. Երեքի բանժանվող թվերը
 8. 8. Ֆակտորիալ
 9. 9. Գուշակիր թիվը
 10. 10. Բնական թվեր․ ներմուծման ստուգումով
 11. 11. Պարզ թվեր
 12. 12. Պարզ թվերի շարք
 13. 13. Ֆիբոնաչիի թվերը
 14. 14. Ծանոթություն զանգվածների հետ
 15. 15. Զանգվածներ․ աշխատանք զանգվածներով 1
 16. 16. Զանգվածներ․ աշխատանք զանգվածներով 2
 17. 17. Զանգված․ սորթավորում
 18. 18. Զանգվածների «տարբերություն»
 19. 19. Զանգվածների միավորում և անդամների ունիկալացում
 20. 20. Ֆակտորիալ 2
 21. 21. Մի քանի զանգվածի դասավորում
 22. 22. Բնական թվերի գումարը 2
 23. 23. Ծանոթություն String օբյեկտի հետ
 24. 24. Որոնում տողի մեջ
 25. 25. Ծանոթություն Math օբյեկտի հետ
 26. 26. Ծանոթություն getElementById մեթոդին
 27. 27. անդամների ավելացում ցուցակում
 28. 28. աշխատանք ոճերի հետ
 29. 29. Աշխատանք ժամանակի հետ
 30. 30. «Ժամացույց»
 31. 31. Հետադարձ հաշվարկ
 32. 32. Դաշտում բառերի և սիմվոլների հաշվարկ
 33. 33. Հայտնվող մուտքի ֆորմա
 34. 34. Պարզ վալիդացում
 35. 35. Պարզ վալիդացում 2
 36. 36. Վալիդացում
 37. 37. դինամիկ ֆորմաներ
 38. 38. Կապակցված select-ներ
 39. 39. Պատկերասրահ
 40. 40. Պարզագույն հաշվիչ