in Խնդրագիրք / Javascript

Ծանոթություն String օբյեկտի հետ

Ներմուծել  բավականաչափ երկար ցանկացած նախադասություն

 1. արտածել նախադասության մեջ ներառված սիմվոլների քանակը
 2. արտածել նախադասության մեջ ներառված բառերի քանակը
 3. նախադասությունը արտածել  վերին ռեգիստրում (մեծատառերով)
 4. հերթով արտածել բոլոր տառերը
 5. արտածել ամեն երկրորդ տառը
 6. բոլոր տառերը բացառությամբ “բ” տառերի
 7. արտածել առաջին հանդիպած  “գ” տառի դիրքը
 8. արտածել ամենավերջին “ո” տառի դիրքը (եթե չի գտնվել արտածել “չի գտնվել“ արտահայտությունը)
 9.  տպել նախադասության բոլոր բառերը, բաժանած ստորակետերով, վերջում ստորակետ չպիտի լինի: (օրինակ ներմուծված է “ես շատ եմ սիրում ծրագրավորել ջավասքրիփթով”, պիտի արտածվի  “ես, շատ, եմ, սիրում, ծրագրավորել, ջավասքրիփթով”)
 10.  տպել նախադասությունը հակառակ հաջորդականությամբ (օրինակ ներմուծված է “բարև Հայաստան շուտվանից չէինք հանդիպել” պետք է արտածվի “հանդիպել  չէինք շուտվանից Հայաստան բարև”)

 

 

 1. 1. Աշխատանք փոփոխականների հետ
 2. 2. ծանոթություն prompt հրամանին
 3. 3. Պայմանի օպերատորներով
 4. 4. Քառակուսի հավասարում
 5. 5. Բնական թվեր
 6. 6. Բնական զույգ թվեր
 7. 7. Երեքի բանժանվող թվերը
 8. 8. Ֆակտորիալ
 9. 9. Գուշակիր թիվը
 10. 10. Բնական թվեր․ ներմուծման ստուգումով
 11. 11. Պարզ թվեր
 12. 12. Պարզ թվերի շարք
 13. 13. Ֆիբոնաչիի թվերը
 14. 14. Ծանոթություն զանգվածների հետ
 15. 15. Զանգվածներ․ աշխատանք զանգվածներով 1
 16. 16. Զանգվածներ․ աշխատանք զանգվածներով 2
 17. 17. Զանգված․ սորթավորում
 18. 18. Զանգվածների «տարբերություն»
 19. 19. Զանգվածների միավորում և անդամների ունիկալացում
 20. 20. Ֆակտորիալ 2
 21. 21. Մի քանի զանգվածի դասավորում
 22. 22. Բնական թվերի գումարը 2
 23. 23. Ծանոթություն String օբյեկտի հետ
 24. 24. Որոնում տողի մեջ
 25. 25. Ծանոթություն Math օբյեկտի հետ
 26. 26. Ծանոթություն getElementById մեթոդին
 27. 27. անդամների ավելացում ցուցակում
 28. 28. աշխատանք ոճերի հետ
 29. 29. Աշխատանք ժամանակի հետ
 30. 30. «Ժամացույց»
 31. 31. Հետադարձ հաշվարկ
 32. 32. Դաշտում բառերի և սիմվոլների հաշվարկ
 33. 33. Հայտնվող մուտքի ֆորմա
 34. 34. Պարզ վալիդացում
 35. 35. Պարզ վալիդացում 2
 36. 36. Վալիդացում
 37. 37. դինամիկ ֆորմաներ
 38. 38. Կապակցված select-ներ
 39. 39. Պատկերասրահ
 40. 40. Պարզագույն հաշվիչ