in Խնդրագիրք / Javascript

Ծանոթություն Math օբյեկտի հետ

4.25.1 մոդուլ

ներմուծել երկու բացասական թիվ, արտածել դրանց գումարի մոդուլը

4.25․2 կլորացումներ

ներմուծել երկու թիվ, որոնք ունեն նաև կոտորակային մաս, օրինակ

0,596 և 56,23588

 1. արտածել այդ թվերի արտադրյալը կլորացրած մինչև ստորակետից հետո երկրորդ թիվը
 2. արտածել արտադրյալի թվին մոտ գտնվող ամենամեծ թիվը

4.25.3 պատահական թվեր

տպել 20 հատ պատահական թիվ, որոնք պիտի մեծ լինեն 10-ից և փոքր 100-ից

4.25.4 պատահական բառեր

ներմուծել նախադասություն, արտածել այդ նախադասության մեջից երկու պատահական բառ

4.25.5 մեծ ու փոքր

ներմուծել 2 թիվ, արտածել դրանցից ամենամեծը

4.25.6 հաշվել արտահայտության արժեքը

հաշվել հետևյալ արտահայտության արժեքը, ներմուծված  a,b,c,d արժեքների համար

CodeCogsEqn (1)

4.25.7 հաշվել արտահայտության արժեքը

3֊րդ մակարդակի խնդիր, գեներատորից ՝

https://hanumanum.github.io/math-problem-generator/

4.25.8 հաշվել արտահայտության արժեքը

4֊րդ մակարդակի խնդիր, գեներատորից ՝

https://hanumanum.github.io/math-problem-generator/

4.25.9 հաստատուններ

տպել pi և e
արժեքները, երեք նիշ ճշտությամբ

4.25.10 մակերեսներ և պարագծեր

հաշվել 5-ից մինչև 25 թիվը ընկած միջակայքում գտնվող բոլոր բնական թվերով արտահայտվող շրջանների մակերեսները և պարագծերը

 

 1. 1. Աշխատանք փոփոխականների հետ
 2. 2. ծանոթություն prompt հրամանին
 3. 3. Պայմանի օպերատորներով
 4. 4. Քառակուսի հավասարում
 5. 5. Բնական թվեր
 6. 6. Բնական զույգ թվեր
 7. 7. Երեքի բանժանվող թվերը
 8. 8. Ֆակտորիալ
 9. 9. Գուշակիր թիվը
 10. 10. Բնական թվեր․ ներմուծման ստուգումով
 11. 11. Պարզ թվեր
 12. 12. Պարզ թվերի շարք
 13. 13. Ֆիբոնաչիի թվերը
 14. 14. Ծանոթություն զանգվածների հետ
 15. 15. Զանգվածներ․ աշխատանք զանգվածներով 1
 16. 16. Զանգվածներ․ աշխատանք զանգվածներով 2
 17. 17. Զանգված․ սորթավորում
 18. 18. Զանգվածների «տարբերություն»
 19. 19. Զանգվածների միավորում և անդամների ունիկալացում
 20. 20. Ֆակտորիալ 2
 21. 21. Մի քանի զանգվածի դասավորում
 22. 22. Բնական թվերի գումարը 2
 23. 23. Ծանոթություն String օբյեկտի հետ
 24. 24. Որոնում տողի մեջ
 25. 25. Ծանոթություն Math օբյեկտի հետ
 26. 26. Ծանոթություն getElementById մեթոդին
 27. 27. անդամների ավելացում ցուցակում
 28. 28. աշխատանք ոճերի հետ
 29. 29. Աշխատանք ժամանակի հետ
 30. 30. «Ժամացույց»
 31. 31. Հետադարձ հաշվարկ
 32. 32. Դաշտում բառերի և սիմվոլների հաշվարկ
 33. 33. Հայտնվող մուտքի ֆորմա
 34. 34. Պարզ վալիդացում
 35. 35. Պարզ վալիդացում 2
 36. 36. Վալիդացում
 37. 37. դինամիկ ֆորմաներ
 38. 38. Կապակցված select-ներ
 39. 39. Պատկերասրահ
 40. 40. Պարզագույն հաշվիչ