4.25 Ծանոթություն Math օբյեկտի հետ

4.25.1 մոդուլ

ներմուծել երկու բացասական թիվ, արտածել դրանց գումարի մոդուլը

4.25․2 կլորացումներ

ներմուծել երկու թիվ, որոնք ունեն նաև կոտորակային մաս, օրինակ

0,596 և 56,23588

  1. արտածել այդ թվերի արտադրյալը կլորացրած մինջև ստորակետից հետո երկրորդ թիվը
  2. արտածել արտադրյալի թվին մոտ գտնվող ամենամեծ թիվը

4.25.3 պատահական թվեր

տպել 20 հատ պատահական թիվ, որոնք պիտի մեծ լինեն 10-ից և փոքր 100-ից

4.25.4 պատահական բառեր

ներմուծել նախադասություն, արտածել այդ նախադասության մեջից երկու պատահական բառ

4.25.5 մեծ ու փոքր

ներմուծել 2 թիվ, արտածել դրանցից ամենամեծը

4.25.6 հաշվել արտահայտության արժեքը

հաշվել հետևյալ արտահայտության արժեքը, ներմուծված  a,b,c,d արժեքների համար

CodeCogsEqn (1)

4.25.7 հաստատուններ

տպել pi և e
արժեքները, երեք նիշ ճշտությամբ

4.25.8 մակերեսներ և պարագծեր

հաշվել 5-ից մինջև 25 թիվը ընկած միջակայքում գտնվող բոլոր բնական թվերով արտահայտվող շրջանների մակերեսները և պարագծերըԳրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։