Ծնողահայ ֆիլարմոնիա

Ազատությունը գրում էԵՊՀ-ի տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկանատը մշակել է 11 կետից բաղկացած մի որոշում, որով նախատեսվում է համակարգել ֆակուլտետի ներքին կարգապահությունը: Որոշումն առայժմ սպասում է ԵՊՀ ուսումնական կենտրոնի հաստատմանը, իսկ ուսանողներն արդեն բողոքում են 10-րդ կետից` համաձայ

Կարճ մտքեր

Բարկացա Զոմբոտուփով «Արմենիա» գինու հոլովակը տեսնելով, : Այ աննասուններ գինին չի կարող ազգային արժեք լինել, իսկ եթե կարող է , ապա դեռ պիտի ապացուցի որ ունի դրա իրավուքը: Դեկլարատիվ զառանցողների համահայկական ասոցիացիա …