Մրջունները ու մեմրիստորները

Գոյություն ունի մի հատ հետաքրքիր ալգորիթմ, որը առաջարկված է 1992 թվականին Մարկո Դորիգոյի (Marco Dorigo) կողմից օպտիմիզացիայի խնդիրների լուծման համար: Այդպիսի խնդիրներից են օրինակ գռաֆների վրա կարճագույն ճանապարհը գտնելու խնդիրը: Այն կոչվում է “Մրջունների ալգորիթմ”: Էությունը մոտավորապես նկարագրված է