in Խնդրագիրք / AJAX և XML

Սերվերային ժամանակ

Ստեղծել ստեղն, որին սեղմելիս պիտի էջում թարմանա ժամը և ամսաթիվը, տվյալները վերցնել սերվերից get հարցումով։

Հասցեն http://ablog.gratun.am/htmlcssjs/ajaxex/gettime.php