in Խնդրագիրք / AJAX և XML

XML աշխատանք գեոլոկացիոն սերվիսի հետ

http://freegeoip.net սերվիսը տրամադրում IP հասցեներին վերաբերող գեոլոկացիոն ինֆորմացիա XML ֆորմատով։ Հարցումները կարելի է իրականացնել հետևյալ ֆորմատով՝

http://freegeoip.net/xml/ipհասցե

օրինակ `

https://freegeoip.net/xml/85.151.22.13

Պատրաստել մեկ էջանոց վեբ ծրագրի, որը ընդունում է IP հասցեն ,  AJAX հարցման միջոցով ստանում է freegeoip-ից տվյալներ և դրանք ներկայացնում է աղյուսակի տեսքով։ Տես տեսանյութը

Տեսավորման համար կարող եք օգտագործել հետևյալ IP հասցեները

94.228.23.119
46.151.53.49
121.25.26.56
46.151.22.13
8.8.8.8
85.151.22.13