in Խնդրագիրք / AJAX և XML

Ֆորմայի լրացում XML-ից

Ստեղծել ֆորմա հետևյալ դաշտերով

  • անուն
  • ազգանուն
  • հեռ․ համար
  • էլ․փոստ

և ստեղն։ Ստեղնին սեղմելիս , ֆորման պիտի լցվի id=14 կոնտակտի տվյալներով

Հարցումը GET , հղումը՝ http://ablog.gratun.am/htmlcssjs/ajaxex/contacts.php