in Խնդրագիրք / AJAX և XML

Անուններ

Ստեղծել որոնման ֆորմա և div: Ֆորմայում որևէ տառ կամ տառակապակցություն մուտքագրելիս պիտի սերվերից քաշի այդ տառով սկսվող անունները և դրանք ցուցակով տեղադրի div-ի մեջ։ Հարցումը GET է, սքրիփթի հասցեն

http://ablog.gratun.am/htmlcssjs/ajaxex/hint.php?q=%D5%8A