in Խնդրագիրք / AJAX և XML

XML առաջին ծանոթություն

Ստեղծել մեկ կոճակ և մեկ div, կոճակին սեղմելիս div-ում պիտի հայտնվեն սերվերի վրա գտնվող xml ֆայլում գտնվող կոնտակնտների անունները։

Հարցումը GET, հասցեն http://ablog.gratun.am/htmlcssjs/ajaxex/contacts.php