in Խնդրագիրք / AJAX և XML

«Նոր հոդվածներ»

5 վարկյանը մեկ ստուգել և սերվերից վերցնել ու էջում ցուցադրել «նոր հոդվածների» անվանումները։ Տվյալները ստանալ GET հարցումով

http://ablog.gratun.am/htmlcssjs/ajaxex/getnewarticles.php