XML աշխատանք գեոլոկացիոն սերվիսի հետ

http://freegeoip.net սերվիսը տրամադրում IP հասցեներին վերաբերող գեոլոկացիոն ինֆորմացիա XML ֆորմատով։ Հարցումները կարելի է իրականացնել հետևյալ ֆորմատով՝ http://freegeoip.net/xml/ipհասցե օրինակ ` https://freegeoip.net/xml/85.151.22.13 Պատրաստել մեկ էջանոց վեբ ծրագրի, որը ընդունում է IP հասցեն ,  AJAX հարցման միջոցով ստանում է freegeoip-ից տվյալներ և դրանք ներկայացնում է աղյուսակի տեսքով։ Տես տեսանյութը Տեսավորման համար կարող եք օգտագործել հետևյալ IP հասցեները 94.228.23.119 46.151.53.49 121.25.26.56 46.151.22.13 8.8.8.8 85.151.22.13

Անուններ

Ստեղծել որոնման ֆորմա և div: Ֆորմայում որևէ տառ կամ տառակապակցություն մուտքագրելիս պիտի սերվերից քաշի այդ տառով սկսվող անունները և դրանք ցուցակով տեղադրի div-ի մեջ։ Հարցումը GET է, սքրիփթի հասցեն http://ablog.gratun.am/htmlcssjs/ajaxex/hint.php?q=%D5%8A