in Խնդրագիրք / CSS

Ետնամասի (background) ձևավորում

Ստեղծել և ձևավորել 4 պարագրաֆ, որոնց ետնամասը պիտի ձևավորված լինի այնպես ինչպես ցուցադրված է պատկերում։

paragraphs

Ետնամասի ձևավորման մեջ օգտագործված պատկերը ՝

img