in Խնդրագիրք / CSS

CSS սփրայթով մենյու

Պատրաստել մենյու, ստորև պատկերվածի պես ։ Մենյուն պատրաստել  չկարգավորված ցուցակի հիմքի վրա,  սփրայթերի տեխնիկայի օգնությամբ։

Screenshot from 2014-05-25 20:42:28

Սփրայթի համար օգտագործել հետևյալ ֆայլը

cssexample