in Խնդրագիրք / CSS

Էջի պատրաստում padding. margin, չափեր

Պատրաստել պատկերվածի պես էջ։ Ուշադրություն դարձնելով հետևյալ կետերին․

  • կենտրոնում պիտի լինի որևէ պայմանական լայնությամբ div (օրինակ 800px), կապույտ գույնի ետնագույն (background), և կարմիր սահմաններով (border)
  • բոլոր վերնագրերը և ենթավերնագրերը ունեն սև գույնի ստվեր
  • պատկերը և պատկերի նկարագրությունը հավասարեցված են արտաքին սպիտակ div-ի կենտրոնով։
  • պարագրաֆները ունեն սպիտակ ետնագմաս և տեքստը կպած չի սահմանին պարագրաֆի սահմանին։

exercise 6 css padding margin