in Խնդրագիրք / CSS

Հղումներ

Ստեղծել հղումներ, որոնք ունեն հետևյալ հատկությունները

  • հղման սկզբնական գույնը կանաչ է, հղումը ընդգծված չէ
  • մկնիկը վրա բերելիս գույնը փոխվում է կապույտի, տառատեսակի չափը մեծանում է 2 անգամ
  • ակտիվ վիճակում հղումը պիտի ունենա կարմիր գույն, ընգծված լինի և հետևի ֆոնը լինի կանաչ գույնի
  • այցելված հղումները լինեն սև գույնի