in Խնդրագիրք / CSS

Ցուցակների ձևավորում

Ստեղծել 5 հատ ցուցակ հետևյալ հատկություններով

  1. չհամարակալված ցուցակ, ցուցակի նիշերը լինեն քառակուսի
  2. չհամարակալված ցուցակ, ցուցակի նիշերը լինեն ցանկացած պատկեր (օրինակ սլաքներ, կամ եռանկյուններ)
  3. համարակալված ցուցակ, համարակալումը հայկական այբուբենի տառերով
  4. համարակալված ցուցակ, համարակալումը լատինական մեծատառերով
  5. համարակալված ցուցակ, համարակալումը հունական փոքրատառեորվ, սկսելով «գամմա» տառից