բաժին Խնդրագիրք / CSS

Աղյուսակ

 

2.1 վարժության ընթացքում ստացված աղյուսակը ձևափոխել այնպես, որ

  • աղյուսակի թվերը ստանան կենտրոնական դիրքավորում
  • հարևան սահմանները (border) միավորված լինեն
  • բոլոր սահմանները ունենան կանաչ գույն