in Խնդրագիրք / CSS

Էջի մի փոքր ձևավորում

1.1 վարժության ընթացքում ստեղծված էջը ձևավորել հետևյալ կանոններով։

  • Առաջին մակարդակի վերնագրերը պիտի լինեն կապույտ գույնի և 24px տառաչափով։
  • Երկրորդ մակարդակի վերնագրերը պիտի լինեն կարմիր գույնի և 20px տառաչափով։
  • Բոլոր պարագրաֆների տառաչափը պիտի լինի 18px
  • Բոլոր պատկերները պիտի ունենան 2 պիքսել հաստությամբ կանաչ շրջանակներ(border):
  • Հղումների տառաչափը դնել 20px:
  • Երկու էջերի ֆոնը պիտի  կառուցված լինի  fon.png ֆայլով։

ֆոնային ֆայլը ՝

fon